Grupy i ruchy

Caritas

OBECNIE  CARITAS  W  NASZEJ  PARAFII  NIE  FUNKCJONUJE

Zespół Parafialny CARITAS prowadzi swoją działalność w oparciu obowiązujący Statut Parafialnego Zespołu CARITAS. Działalność ta ukierunkowana jest na niesienie pomocy osobom potrzebującym, będącym w trudnej i ciężkiej sytuacji życiowej, czy też nie radzącym sobie w życiu. Przed każdymi świętami prowadzona jest zbiórka artykułów żywnościowych. Dary serca od naszych parafian rozdzielane są wśród faktycznie potrzebujących i docierają zawsze do celu. Prowadzona jest też sprzedaż świec świątecznych, paschalików oraz palm, z której część zysku przeznaczona zostaje na bieżącą działalność CARITAS.
Współpracuje z KSM w parafii ma na celu wspieranie się w niesieniu pomocy, wzajemną wymianę doświadczeń w sprawach dotyczących działalności charytatywnej. ZPC angażuje się również w akcje ogólnokrajowe i ogólnospołeczne np.: apele o udział w akcji popierającej przeszczepy organów, zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, pomocy w przypadku kataklizmów i tragicznych wydarzeń w skali kraju i ogólnoświatowych.

SKŁAD  ZESPOŁU  PARAFIALNEGO  CARITAS:

• Lucyna OSTROWSKA – prezes
• Marta BARTOS – członek
• Urszula DIEGNER – członek
• Rozalia KALINOWSKA – członek
• Kazimiera LEWANOWSKA – członek
• Romana PICZUŁA – członek
• Janina STĘPNIEWSKA – członek
• Hanna ŻUREK – członek

Jeśli ktoś chciałby wspomóc naszą działalność – podajemy numer konta:

CARITAS Parafii pw. św. Jana Bosko w Sycewicach
Bank Spółdzielczy 49 9317 0002 0090 0900 2000 0010