Grupy i ruchy

RADA PARAFIALNA

 

NAJBLIŻSZE  SPOTKANIE  RADY:

NIEDZIELA 28 kwietnia 2024 r.

o godz. 19.oo;

na plebanii

TEMATYKA
– Uroczystości Parafialne
– Festyn

 

 

 

Rada Parafialna

Sobór Watykański II uczy, że zadaniem kapłanów jest uświadamianie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby korzystali z ich rad i współpracy oraz z zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, przestrzegając zasady pomocniczości, aby razem z nimi mogli rozpoznać znaki czasu… i do nich dostosować formę duszpasterzowania. Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżycia tej odpowiedzialności za Kościół oraz umożliwienia im zgodnej współpracy, każdy na swój sposób, ale dla wspólnego dzieła, jest między innymi Rada Parafialna.

 

Czym jest Rada Parafialna?

Rada Parafialna jest organem doradczym księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej, gdzie funkcję decyzyjną zarezerwowano dla księdza Proboszcza. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach Parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej.

Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie Parafii.

Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

 

Kto może być w Radzie Parafialnej?

Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej Parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia, specyfika terenu i potrzeby Parafii.

Członków Rady powołuje Proboszcz.

Członkami Rady Parafialnej mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, mieszkający na terenie Parafii, żyjący zgodnie z nauczaniem Kościoła, odznaczający się roztropnością i cieszący się dobrą opinią wśród Parafian.

 

Jakie zadania ma Rada Parafialna

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować Parafią. Ma ona głos doradczy.

Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze Parafii i powinna wspierać Proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi Parafii.

 

—————————————————————————————————————————————————

RADA   PARAFIALNA

Sycewice:

1/      Jerzy JURA
2/      Ryszard HENDRYK
3/      Alfreda ZDYB
4/      Leszek ZDYB
5/      Małgorzata ŻUREK
6/      Jolanta GŁĘBOCKA
7/      Czesław KAMYKOWSKI                        

Zębowo:

8/      Leszek MAZUR
9/      Zbigniew GOŁDA                                             

Reblino / Reblinko:

10/    Marzena ZAKRZEWSKA                                           

Redęcin:

11/    Grzegorz WINIARSKI
12/    Robert STACHURSKI                                                

Pałowo:

13/    Jacek GOSZCZ                                                           

Nosalin:

14/    Jacek WROTNIAK                                                     

Pałówko / Miedzno:

15/    Mariusz FRANCZAK                               
16/    Renata MAZUR-WOJCIECHOWSKA
17/    Stanisław STASIAK                                

 

ZARZĄD   RADY   PARAFIALNEJ

 

PRZEWODNICZĄCY:                           [Proboszcz]:                   ks. Piotr RATAJCZAK

WICEPRZEWODNICZĄCY:               

                   Sycewice:                              Jerzy JURA

                   Zębowo:                                Leszek MAZUR

                   Pałowo:                                 Jacek WROTNIAK

SEKRETARZ:                                            Małgorzata ŻUREK

 

 

RADY   EKONOMICZNE   przy   KOŚCIOŁACH

SYCEWICE:

1/  Małgorzata ŻUREK
2/  Jolanta GŁĘBOCKA
3/  Alfreda ZDYB

UPOWAŻNIONY  do  KONTA:  Proboszcz + p. Małgorzata ŻUREK

 

ZĘBOWO:

Zębowo:                        Leszek MAZUR
Redęcin:                        Grzegorz WINIARSKI
Reblino (Reblinko):    Marzena ZAKRZEWSKA

UPOWAŻNIONY  do  KONTA:  Proboszcz + p. Leszek MAZUR

 

PAŁOWO:

Pałowo:                Jacek GOSZCZ
Pałówko:             Renata MAZUR-WOJCIECHOWSKA
Nosalin:               Jacek WROTNIAK

UPOWAŻNIONY  do  KONTA:  Proboszcz + p. Renata MAZUR-WOJCIECHOWSKA