Grupy i ruchy

Rada Parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska to organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.
W swoich założeniach, Rada Parafialna ma służyć temu, aby praktykujący wierni byli świadomi swej przynależności do wspólnoty parafialnej, aby czuli się współgospodarzami parafii i czuli się za nią odpowiedzialni.

Rada Parafialna ma podwójne fundamentalne znaczenie: z jednej strony jest symbolicznym obrazem braterstwa i wspólnoty Kościoła parafialnego, a z drugiej strony stanowi narzędzie wspólnych decyzji duszpasterskich, gdzie funkcję najważniejszą – decyzyjną zarezerwowano dla księdza proboszcza.
Rada Parafialna jest więc gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego kan.536 par.2) i swoją działalnością obejmuje całość życia parafialnego niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Przewodniczącym rady jest ks. Proboszcz. Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb.
Rada Parafialna to grupa dojrzałych osób, żyjąca zgodnie z nauką Kościoła, czująca wspólnotę parafialną, która winna podejmować takie działania, aby pobudzić w pozostałych parafianach współodpowiedzialność za parafię.