Grupy i ruchy

ŻYWY RÓŻANIEC

„Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi
i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa,
jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.”
św. Jan Paweł II 2.10.1988 r.

ŻYWY RÓŻANIEC przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu = Kółko Różańcowe złożone jest z 20 osób i nazywa się Różą. Każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę”.

– Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.

– Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.

– Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.

– Zmiana tajemnic odbywa się co miesiąc albo przez losowanie, albo – co jest praktyczne – w porządku kolejnym, to znaczy, kto na przykład miał w pierwszym miesiącu Tajemnicę 3., to na przyszły miesiąc już wiadomo, że będzie miał Tajemnicę 4., itd.

– Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.

– Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

– w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
– Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
– Ofiarowania Pańskiego (2 II),
– Zwiastowania NMP (25 III),
– Zmartwychwstania Pańskiego
– Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
– w święto Królowej Różańca świętego (7 X),
– oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

 

W naszej Parafii istnieją obecnie 3 Róże

 

Róża św. Jana Pawła II w Sycewicach:
(Uroczystość Patronalna: 22 października)
Spotkania odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 16.15
Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą sobotę miesiąca.

1/ Anna ŻUREK (Zelatorka)
2/ Krystyna BERECHOWSKA
3/ Janina BUCEWKA
4/ Krystyna KRZYŻANIAK
5/ Zofia KUBICZ
6/ Rozalia KALINOWSKA
7/ Bożena KAMYKOWSKA
8/ Janina BINENSZTOK
9/ Janina TRĄBKA
10/ Anna CHMIELEWSKA
11/ Alfreda WIŚNIEWSKA
12/ Alfreda HŁADOWSKA-ZDYB
13/ Teresa WEIWER
14/ Elżbieta DĘBIEC
15/ Janina DANILUK
16/ Danuta KŁUDKA
17/ Maria RYSZKO
18/
19/
20/

 

ROZPISKA  TAJEMNIC  RÓŻAŃCOWYCH

grudzień 2022 r. – grudzień 2023 r.

Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą sobotę miesiąca.

Początek Różańca: „Wierzę w Boga” oraz „3 razy Zdrowaś Maryjo” odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 1 Tajemnicę Radosną; zakończenie Różańca: „Pod Twoją obronę” odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 5 Tajemnicę Chwalebną.

NR IMIĘ  i  NAZWISKO XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Krystyna BERECHOWSKA 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH
2 Janina BUCEWKA 4S 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH
3 Krystyna KRZYŻANIAK 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH
4 Zofia KUBICZ 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH
5 Rozalia KALINOWSKA 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R
6 Bożena KAMYKOWSKA 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R
7 Janina BINENSZTOK 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R
8 Janina TRĄBKA 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R
9 Anna CHMIELEWSKA 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R
10 Alfreda WIŚNIEWSKA 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R
11 Alfreda HŁADOWSKA-ZDYB 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R
12 Teresa WEIWER 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 45 5R
13 Anna ŻUREK 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R
14 Elżbieta DĘBIEC 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R
15 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R 1B
16 Danuta KŁUDKA 5CH 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B
17 Maria RYSZKO 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B
18 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B
19 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B
20 Janina DANILUK 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1CH

R – Tajemnice Radosne
B – Tajemnice Bolesne
Ś – Tajemnice Światła
CH – Tajemnice Chwalebne

 

Róża Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pałowie:
(Uroczystość  Patronalna: 28 maja)
Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św.
Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą niedzielę miesiąca.

1/ Elżbieta PACAK (Zelatorka)
2/ Dorota URBAŃSKA
3/ Maria SZCZEPAŃSKA
4/ Małgorzata WOJCIECHOWSKA
5/ Małgorzata OSZMIAŃSKA
6/ Halina KUŚMIERCZYK
7/ Jadwiga WOJCIECHOWSKA
8/ Bogumiła PALIWODA
9/ Zofia ZDANOWICZ
10/ Regina KOWALCZYK
11/ Irena CEGIEŁKA
12/ Anna WANAGO
13/ Beata FRANCZAK
14/ Bogumiła STASIAK
15/ Stanisław STASIAK
16/ Leokadia MANIECKA
17/ Zofia WANAGO
18/
19/
20/

 

ROZPISKA  TAJEMNIC  RÓŻAŃCOWYCH

grudzień 2022 r. – grudzień 2023 r.

Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą niedzielę miesiąca.

Początek Różańca: „Wierzę w Boga” oraz „3 razy Zdrowaś Maryjo” odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 1 Tajemnicę Radosną; zakończenie Różańca: „Pod Twoją obronę” odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 5 Tajemnicę Chwalebną.

NR IMIĘ  i  NAZWISKO XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Dorota URBAŃSKA 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH
2 Maria SZCZEPAŃSKA 4S 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH
3 Małgorzata WOJCIECHOWSKA 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH
4 Małgorzata OSZMIAŃSKA 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH
5 Halina KUŚMIERCZYK 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R
6 Jadwiga WOJCIECHOWSKA 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R
7 Bogumiła PALIWODA 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R
8 Leokadia MANIECKA 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R
9 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R
10 Zofia WANAGO 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R
11 Zofia ZDANOWICZ 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R
12 Regina KOWALCZYK 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 45 5R
13 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R
14 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R
15 Elżbieta PACAK 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R 1B
16 Irena CEGIEŁKA 5CH 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B
17 Anna WANAGO 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B
18 Beata FRANCZAK 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B
19 Stanisław STASIAK 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B
20 Bogumiła STASIAK 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1CH

R – Tajemnice Radosne
B – Tajemnice Bolesne
Ś – Tajemnice Światła
CH – Tajemnice Chwalebne

 

Róża św. Maksymiliana Kolbe w Zębowie:
(Uroczystość Patronalna: 14 sierpnia)
Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św.
Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą niedzielę miesiąca.

1/ Halina KLIMAS
2/ Justyna KUBIŚ
3/ Jadwiga PARNICKA
4/
5/ Marianna CICHA
6/ Dorota NAWROCKA
7/ Teresa MAZUR
8/ Leszek MAZUR
9/ Maria KOBZDEJ
10/ Halina BORKOWSKA
11/ Cecylia SAK
12/ Maria WINIARSKA
13/ Mariusz MACHELSKI
14/ Karolina BANASIK
15/ Alicja RYSZKO
16/ Marta BURSZTYNOWICZ
17/ Leszek ZDYB
18/ Urszula KALINOWSKA
19/ Barbara KOWAL
20/ Henryk KOWAL

 

ROZPISKA  TAJEMNIC  RÓŻAŃCOWYCH

grudzień 2022 r. – grudzień 2023 r.

Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą niedzielę miesiąca.

Początek Różańca: „Wierzę w Boga” oraz „3 razy Zdrowaś Maryjo” odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 1 Tajemnicę Radosną; zakończenie Różańca: „Pod Twoją obronę odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 5 Tajemnicę Chwalebną.

NR IMIĘ  i  NAZWISKO XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Halina KLIMAS 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH
2 Justyna KUBIŚ 4S 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH
3 Jadwiga PARNICKA 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH
4 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH
5 Marianna CICHA 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R
6 Dorota NAWROCKA 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R
7 Teresa MAZUR 1B 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R
8 Leszek MAZUR 2B 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R
9 Maria KOBZDEJ 3B 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R
10 Halina BORKOWSKA 4B 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R
11 Cecylia SAK 5B 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R
12 Maria WINIARSKA 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 45 5R
13 Mariusz MACHELSKI 2CH 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R
14 Karolina BANASIK 3CH 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R
15 Alicja RYSZKO 4CH 5CH 1R 2R 3R 4R 5R 1B
16 Marta BURSZTYNOWICZ 5CH 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B
17 Leszek ZDYB 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B
18 Urszula KALINOWSKA 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B
19 Barbara KOWAL 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B
20 Henryk KOWAL 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1CH

R – Tajemnice Radosne
B – Tajemnice Bolesne
Ś – Tajemnice Światła
CH – Tajemnice Chwalebne

 

 

INTENCJE  WSPÓLNOTY  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA  NA  ROK  2022 / 2023

maj 2022

papieska:
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię  rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.
diecezjalna:
O świętych kapłanów dla naszej Diecezji.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

czerwiec 2022

papieska:
Za rodziny
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

diecezjalna:
Dziękczynienie za 50 lecie Diecezji, – za wszystkich, którzy przyczynili się do wzrostu i rozwoju naszej diecezji w tym czasie.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

lipiec 2022

papieska:
Za osoby starsze
Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.
diecezjalna:
Za rolników, trudzących się przy zbiorach, o Boże błogosławieństwo i bezpieczeństwo w pracy.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

sierpień 2022

papieska:
Za małych i średnich przedsiębiorców
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.
diecezjalna:
O podjęcie abstynencji od alkoholu proponowanej w sierpniu przez biskupów polskich, o pomoc dla znanych nam osób uzależnionych, o siłę do zerwania z nałogiem.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

wrzesień 2022

papieska:
O zniesienie kary śmierci
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.
diecezjalna:
Aby duchowa koronacja figury Matki Bożej Skrzatuskiej przyczyniła się do odnowy naszej wiary na wzór Matki Najświętszej.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

październik 2022

papieska:
O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.
diecezjalna:
o powszechną i wierną modlitwę różańcową w naszych rodzinach, aby Maryja Niepokalana uczyła nas spotkania z Jezusem, świadomego i owocnego uczestniczenia w Sakramentach, szczególnie w Eucharystii.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

listopad 2022

papieska:
Za dzieci, które cierpią
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.
diecezjalna:
Za zmarłych biskupów, kapłanów i świeckich, którzy w ciągu minionych 50. lat tworzyli historię naszej Diecezji.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

grudzień 2022

papieska:
Za organizacje wolontariatu
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.
diecezjalna:
Za matki w stanie błogosławionym, aby przyjęły z miłością dar życia swoich dzieci, o konkretną pomoc dla tych, które zmagają się z myślą o zabiciu swojego dziecka.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

styczeń 2023

papieska:
Za wychowawców
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.
diecezjalna:
O pokój na świecie, za uchodźców mieszkających na terenie naszej Diecezji, o otwarcie serc na ich potrzeby.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

luty 2023

papieska:
Za parafie
Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.
diecezjalna:
Za chorych, o zaufanie Bogu i powierzenie się Jego prowadzeniu, o niezbędną dla nich pomoc i opiekę.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

marzec 2023

papieska:
Za ofiary nadużyć
Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.
diecezjalna:

parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

kwiecień 2023

papieska:
O kulturę wyrzeczenia się przemocy
Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.
diecezjalna:

parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

maj 2023

papieska:
Za ruchy i grupy kościelne
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.
diecezjalna:

parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.