Grupy i ruchy

ŻYWY RÓŻANIEC

„Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi
i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa,
jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.”
św. Jan Paweł II 2.10.1988 r.

ŻYWY RÓŻANIEC przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu = Kółko Różańcowe złożone jest z 20 osób i nazywa się Różą. Każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę”.

– Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.

– Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.

– Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.

– Zmiana tajemnic odbywa się co miesiąc albo przez losowanie, albo – co jest praktyczne – w porządku kolejnym, to znaczy, kto na przykład miał w pierwszym miesiącu Tajemnicę 3., to na przyszły miesiąc już wiadomo, że będzie miał Tajemnicę 4., itd.

– Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.

– Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

– w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
– Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
– Ofiarowania Pańskiego (2 II),
– Zwiastowania NMP (25 III),
– Zmartwychwstania Pańskiego
– Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
– w święto Królowej Różańca świętego (7 X),
– oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

W naszej Parafii istnieją obecnie 3 Róże

Róża św. Jana Pawła II w Sycewicach:
(Uroczystość Patronalna: 22 października)
Spotkania odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 16.15

1/ Anna ŻUREK (Zelatorka)
2/ Krystyna BERECHOWSKA
3/ Janina BUCEWKA
4/ Krystyna KRZYŻANIAK
5/ Zofia KUBICZ
6/ Rozalia KALINOWSKA
7/ Bożena KAMYKOWSKA
8/ Janina BINENSZTOK
9/ Janina TRĄBKA
10/ Anna CHMIELEWSKA
11/ Alfreda WIŚNIEWSKA
12/ Alfreda HŁADOWSKA-ZDYB
13/ Teresa WEIWER
14/ Elżbieta DĘBIEC
15/ Helena PIETRASIK
16/ Danuta KŁUDKA
17/ Maria RYSZKO
18/ Stefania PRZYBYSZ
19/ Stanisława NESTOROWICZ
20/ Jadwiga IWANOWSKA

Róża sł. B. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pałowie:
(dzień śmierci Kard. Stefana Wyszyńskiego: 22 maja 1981 r.)
Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św.

1/ Elżbieta PACAK (Zelatorka)
2/ Dorota KURKUL
3/ Maria SZCZEPAŃSKA
4/ Irena TELESIEWICZ
5/ Małgorzata OSZMIAŃSKA
6/ Halina KUŚMIERCZYK
7/ Jadwiga WOJCIECHOWSKA
8/ Bogumiła PALIWODA
9/ Zofia ZDANOWICZ
10/ Regina KOWALCZYK
11/ Irena CEGIEŁKA
12/ Anna WANAGO
13/ Beata FRANCZAK
14/ Bogumiła STASIAK
15/ Stanisław STASIAK
16/ MANIECKA
17/ KOWAL
18/ WANAGO
19/ KURKUL
20/ GALA

Róża św. Maksymiliana Kolbe w Zębowie:
(Uroczystość Patronalna: 14 sierpnia)
Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św.

1/ Halina KLIMAS
2/ Justyna KUBIŚ
3/ Jadwiga PARNICKA
4/ Stanisława PARNICKA
5/ Marianna CICHA
6/ Dorota NAWROCKA
7/ Teresa MAZUR
8/ Leszek MAZUR
9/ Maria KOBZDEJ
10/ Halina BORKOWSKA
11/ Cecylia SAK
12/ Maria WINIARSKA
13/ Mariusz MACHELSKI
14/ Karolina BANASIK
15/ Alicja RYSZKO
16/ Marta BURSZTYNOWICZ
17/ Leszek ZDYB
18/ Urszula KALINOWSKA
19/ Barbara KOWAL
20/ Henryk KOWAL

INTENCJE WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA ROK 2020 / 2021

maj 2020

papieska:
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.
diecezjalna:
Aby Pan uzdolnił młodych do właściwego rozeznania powołania swojego życia.
parafialna:
W intencji dzieci.

czerwiec 2020

papieska:
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił rolnikom naszej Diecezji i uchronił nas od suszy.
parafialna:
W intencji dzieci.

lipiec 2020

papieska:
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił wypoczywającym, pielgrzymującym i odprawiającym rekolekcje.
parafialna:
W intencji dzieci.

sierpień 2020

papieska:
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodzinami.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił pracodawców i pracowników oraz zachował ich przed utratą pracy.
parafialna:
W intencji dzieci.

wrzesień 2020

papieska:
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił pielgrzymom nawiedzającym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Skrzatuskiej.
parafialna:
W intencji dzieci.

październik 2020

papieska:
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił misjonarzy naszej Diecezji.
parafialna:
W intencji dzieci.

listopad 2020

papieska:
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił wszystkich, którzy leczą i pielęgnują chorych oraz dał zdrowie chorym.
parafialna:
W intencji dzieci.

grudzień 2020

papieska:
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił małżonkom i rodzinom.
parafialna:
W intencji dzieci.

styczeń 2021

papieska:
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim braterstwie z braćmi i siostrami innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił wszystkich wsłuchujących się w głos Ducha Świętego w czasie trwającego Synodu Diecezjalnego.
parafialna:
W intencji dzieci.

luty 2021

papieska:
Módlmy się za kobiety, które są ofiarami przemocy, aby społeczeństwo brało je w obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił biskupów i księży naszej Diecezji.
parafialna:
W intencji dzieci.

marzec 2021

papieska:
Módlmy się abyśmy głęboko przeżyli Sakrament Pojednania, tak by na nowo odczuć nieskończone Miłosierdzie Boże.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił młodych i pozwolił im żyć pełnią wiary.
parafialna:
W intencji dzieci.

kwiecień 2021

papieska:
Módlmy się za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się w kryzysie.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił Wspólnotę Żywego Różańca w naszej Diecezji.
parafialna:
W intencji dzieci.

maj 2021

papieska:
Módlmy się, aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed niebezpieczeństwami.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił powołanych do kapłaństwa w naszej Diecezji.
parafialna:
W intencji dzieci.