Grupy i ruchy

ŻYWY RÓŻANIEC

„Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi
i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa,
jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.”
św. Jan Paweł II 2.10.1988 r.

ŻYWY RÓŻANIEC przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu = Kółko Różańcowe złożone jest z 20 osób i nazywa się Różą. Każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę”.

– Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.

– Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.

– Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.

– Zmiana tajemnic odbywa się co miesiąc albo przez losowanie, albo – co jest praktyczne – w porządku kolejnym, to znaczy, kto na przykład miał w pierwszym miesiącu Tajemnicę 3., to na przyszły miesiąc już wiadomo, że będzie miał Tajemnicę 4., itd.

– Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.

– Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

– w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
– Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
– Ofiarowania Pańskiego (2 II),
– Zwiastowania NMP (25 III),
– Zmartwychwstania Pańskiego
– Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
– w święto Królowej Różańca świętego (7 X),
– oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

 

W naszej Parafii istnieją obecnie 3 Róże

 

Róża św. Jana Pawła II w Sycewicach:
(Uroczystość Patronalna: 22 października)
Spotkania odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 16.15
Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą sobotę miesiąca.

1/ Anna ŻUREK (Zelatorka)
2/ Krystyna BERECHOWSKA
3/ Janina BUCEWKA
4/ Krystyna KRZYŻANIAK
5/ Zofia KUBICZ
6/ Rozalia KALINOWSKA
7/ Bożena KAMYKOWSKA
8/ Janina BINENSZTOK
9/ Janina TRĄBKA
10/ Anna CHMIELEWSKA
11/ Alfreda WIŚNIEWSKA
12/ Alfreda HŁADOWSKA-ZDYB
13/ Teresa WEIWER
14/ Elżbieta DĘBIEC
15/ Helena PIETRASIK
16/ Danuta KŁUDKA
17/ Maria RYSZKO
18/ Stefania PRZYBYSZ
19/ Stanisława NESTOROWICZ
20/ Jadwiga IWANOWSKA

 

ROZPISKA  TAJEMNIC  RÓŻAŃCOWYCH

grudzień 2021 r. – grudzień 2022 r.

Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą sobotę miesiąca.

Początek Różańca: „Wierzę w Boga” oraz „3 razy Zdrowaś Maryjo” odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 1 Tajemnicę Radosną; zakończenie Różańca: „Pod Twoją obronę” odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 5 Tajemnicę Chwalebną.

NR

IMIĘ  i  NAZWISKO

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Krystyna BERECHOWSKA 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
2 Janina BUCEWKA 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
3 Krystyna KRZYŻANIAK 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
4 Zofia KUBICZ 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
5 Rozalia KALINOWSKA 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
6 Bożena KAMYKOWSKA 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
7 Janina BINENSZTOK 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R 1B
8 Janina TRĄBKA 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B
9 Anna CHMIELEWSKA 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B
10 Alfreda WIŚNIEWSKA 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B
11 Alfreda HŁADOWSKA-ZDYB 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B
12 Teresa WEIWER 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch
13 Anna ŻUREK 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch
14 Elżbieta DĘBIEC 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch
15 Helena PIETRASIK 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch
16 Danuta KŁUDKA 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch
17 Maria RYSZKO 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R
18 Stefania PRZYBYSZ 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R
19 Stanisława NESTOROWICZ 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R
20 Jadwiga IWANOWSKA 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R

R – Tajemnice Radosne
B – Tajemnice Bolesne
Ś – Tajemnice Światła
Ch – Tajemnice Chwalebne

 

Róża Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pałowie:
(Uroczystość  Patronalna: 28 maja)
Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św.
Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą niedzielę miesiąca.

1/ Elżbieta PACAK (Zelatorka)
2/ Dorota URBAŃSKA
3/ Maria SZCZEPAŃSKA
4/ Irena TELESIEWICZ
5/ Małgorzata OSZMIAŃSKA
6/ Halina KUŚMIERCZYK
7/ Jadwiga WOJCIECHOWSKA
8/ Bogumiła PALIWODA
9/ Zofia ZDANOWICZ
10/ Regina KOWALCZYK
11/ Irena CEGIEŁKA
12/ Anna WANAGO
13/ Beata FRANCZAK
14/ Bogumiła STASIAK
15/ Stanisław STASIAK
16/ Leokadia MANIECKA
17/ Helena KOWAL
18/ Zofia WANAGO
19/ Apolonia KURKUL
20/ Helena GALA

 

ROZPISKA  TAJEMNIC  RÓŻAŃCOWYCH

grudzień 2021 r. – grudzień 2022 r.

Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą niedzielę miesiąca.

Początek Różańca: „Wierzę w Boga” oraz „3 razy Zdrowaś Maryjo” odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 1 Tajemnicę Radosną; zakończenie Różańca: „Pod Twoją obronę” odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 5 Tajemnicę Chwalebną.

NR IMIĘ  i  NAZWISKO XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Dorota URBAŃSKA 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
2 Maria SZCZEPAŃSKA 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
3 Irena TELESIEWICZ 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
4 Małgorzata OSZMIAŃSKA 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
5 Halina KUŚMIERCZYK 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
6 Jadwiga WOJCIECHOWSKA 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
7 Bogumiła PALIWODA 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R 1B
8 Leokadia MANIECKA 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B
9 Helena KOWAL 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B
10 Zofia WANAGO 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B
11 Zofia ZDANOWICZ 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B
12 Regina KOWALCZYK 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch
13 Apolonia KURKUL 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch
14 Helena GALA 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch
15 Elżbieta PACAK 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch
16 Irena CEGIEŁKA 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch
17 Anna WANAGO 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R
18 Beata FRANCZAK 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R
19 Stanisław STASIAK 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R
20 Bogumiła STASIAK 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R

R – Tajemnice Radosne
B – Tajemnice Bolesne
Ś – Tajemnice Światła
Ch – Tajemnice Chwalebne

 

Róża św. Maksymiliana Kolbe w Zębowie:
(Uroczystość Patronalna: 14 sierpnia)
Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św.
Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą niedzielę miesiąca.

1/ Halina KLIMAS
2/ Justyna KUBIŚ
3/ Jadwiga PARNICKA
4/ Stanisława PARNICKA
5/ Marianna CICHA
6/ Dorota NAWROCKA
7/ Teresa MAZUR
8/ Leszek MAZUR
9/ Maria KOBZDEJ
10/ Halina BORKOWSKA
11/ Cecylia SAK
12/ Maria WINIARSKA
13/ Mariusz MACHELSKI
14/ Karolina BANASIK
15/ Alicja RYSZKO
16/ Marta BURSZTYNOWICZ
17/ Leszek ZDYB
18/ Urszula KALINOWSKA
19/ Barbara KOWAL
20/ Henryk KOWAL

 

ROZPISKA  TAJEMNIC  RÓŻAŃCOWYCH

grudzień 2021 r. – grudzień 2022 r.

Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą niedzielę miesiąca.

Początek Różańca: „Wierzę w Boga” oraz „3 razy Zdrowaś Maryjo” odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 1 Tajemnicę Radosną; zakończenie Różańca: „Pod Twoją obronę odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 5 Tajemnicę Chwalebną.

NR IMIĘ  i  NAZWISKO XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Halina KLIMAS 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
2 Justyna KUBIŚ 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
3 Jadwiga PARNICKA 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
4 Stanisława PARNICKA 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
5 Marianna CICHA 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
6 Dorota NAWROCKA 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
7 Teresa MAZUR 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R 1B
8 Leszek MAZUR 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B
9 Maria KOBZDEJ 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B
10 Halina BORKOWSKA 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B
11 Cecylia SAK 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B
12 Maria WINIARSKA 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch
13 Mariusz MACHELSKI 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch
14 Karolina BANASIK 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch
15 Alicja RYSZKO 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch
16 Marta BURSZTYNOWICZ 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch
17 Leszek ZDYB 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R
18 Urszula KALINOWSKA 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R
19 Barbara KOWAL 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R
20 Henryk KOWAL 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R

R – Tajemnice Radosne
B – Tajemnice Bolesne
Ś – Tajemnice Światła
Ch – Tajemnice Chwalebne

 

 

INTENCJE  WSPÓLNOTY  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA  NA  ROK  2021 / 2022

maj 2021

papieska:
Aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed niebezpieczeństwami.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił powołanych do kapłaństwa w naszej Diecezji.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

czerwiec 2021

papieska:
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością. 
diecezjalna:
O nowe powołania do służby w Kościele koszalińsko-kołobrzeskim.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

lipiec 2021

papieska:
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.
diecezjalna:
O zdrowie duszy i ciała dla dotkniętych w jakikolwiek sposób epidemią.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

sierpień 2021

papieska:
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.
diecezjalna:
O liczne duchowe owoce dla pielgrzymujących, przeżywających rekolekcje i odpoczywających w naszej Diecezji.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

wrzesień 2021

papieska:
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.
diecezjalna:
O mężne trwanie w wierze i odnowę duchową dla pielgrzymujących do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Skrzatuskiej.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

październik 2021

papieska:
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.
diecezjalna:
O siły w posłudze ratowania życia i zdrowia dla wszystkich pracowników służby zdrowia.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

listopad 2021

papieska:
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.
diecezjalna:
O niebo dla zmarłych członków Żywego Różańca oraz naszych bliskich.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

grudzień 2021

papieska:
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.
diecezjalna:
O wzrost w wierze i miłości dla narzeczonych, małżonków i rodzin.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

styczeń 2022

papieska:
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle  religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która  rodzi się z bycia braćmi.
diecezjalna:
O owocne wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego dla członków  Synodu Diecezjalnego.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

luty 2022

papieska:
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i  odwagę    ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.
diecezjalna:
O nowych członków i rozwój parafialnych róż Żywego Różańca.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

marzec 2022

papieska:
Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze  ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.
diecezjalna:
O odnowę życia religijnego w naszych rodzinach i parafiach.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

kwiecień 2022

papieska:
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i  starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty. 
diecezjalna:
O żywą wiarę dla dzieci i młodzieży przygotowujących się do przyjęcia sakramentów świętych oraz ich rodzin.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

maj 2022

papieska:
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię  rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.
diecezjalna:
O świętych kapłanów dla naszej Diecezji.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.