Grupy i ruchy

ŻYWY RÓŻANIEC

„Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi
i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa,
jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.”
św. Jan Paweł II 2.10.1988 r.

ŻYWY RÓŻANIEC przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu = Kółko Różańcowe złożone jest z 20 osób i nazywa się Różą. Każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę”.

– Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.

– Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.

– Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.

– Zmiana tajemnic odbywa się co miesiąc albo przez losowanie, albo – co jest praktyczne – w porządku kolejnym, to znaczy, kto na przykład miał w pierwszym miesiącu Tajemnicę 3., to na przyszły miesiąc już wiadomo, że będzie miał Tajemnicę 4., itd.

– Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.

– Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

– w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
– Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
– Ofiarowania Pańskiego (2 II),
– Zwiastowania NMP (25 III),
– Zmartwychwstania Pańskiego
– Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
– w święto Królowej Różańca świętego (7 X),
– oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

 

W naszej Parafii istnieją obecnie 3 Róże

 

Róża św. Jana Pawła II w Sycewicach:
(Uroczystość Patronalna: 22 października)
Spotkania odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 16.15
Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą sobotę miesiąca.

1/ Anna ŻUREK (Zelatorka)
2/ Krystyna BERECHOWSKA
3/ Janina BUCEWKA
4/ Krystyna KRZYŻANIAK
5/ Zofia KUBICZ
6/ Rozalia KALINOWSKA
7/ Bożena KAMYKOWSKA
8/ Janina BINENSZTOK
9/ Janina TRĄBKA
10/ Anna CHMIELEWSKA
11/ Alfreda WIŚNIEWSKA
12/ Alfreda HŁADOWSKA-ZDYB
13/ Teresa WEIWER
14/ Elżbieta DĘBIEC
15/ Helena PIETRASIK
16/ Danuta KŁUDKA
17/ Maria RYSZKO
18/ Stefania PRZYBYSZ
19/ Stanisława NESTOROWICZ
20/ Jadwiga IWANOWSKA

 

ROZPISKA  TAJEMNIC  RÓŻAŃCOWYCH

grudzień 2020 r. – grudzień 2021 r.

Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą sobotę miesiąca.

Początek Różańca: „Wierzę w Boga” oraz „3 razy Zdrowaś Maryjo” odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 1 Tajemnicę Radosną; zakończenie Różańca: „Pod Twoją obronę” odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 5 Tajemnicę Chwalebną.

NR

IMIĘ  i  NAZWISKO

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Krystyna BERECHOWSKA 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B
2 Janina BUCEWKA 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B
3 Krystyna KRZYŻANIAK 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B
4 Zofia KUBICZ 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch
5 Rozalia KALINOWSKA 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch
6 Bożena KAMYKOWSKA 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch
7 Janina BINENSZTOK 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch
8 Janina TRĄBKA 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch
9 Anna CHMIELEWSKA 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R
10 Alfreda WIŚNIEWSKA 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R
11 Alfreda HŁADOWSKA-ZDYB 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R
12 Teresa WEIWER 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R
13 Anna ŻUREK 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
14 Elżbieta DĘBIEC 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
15 Helena PIETRASIK 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
16 Danuta KŁUDKA 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
17 Maria RYSZKO 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
18 Stefania PRZYBYSZ 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
19 Stanisława NESTOROWICZ 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R 1B
20 Jadwiga IWANOWSKA 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B

R – Tajemnice Radosne
B – Tajemnice Bolesne
Ś – Tajemnice Światła
Ch – Tajemnice Chwalebne

 

Róża sł. B. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pałowie:
(dzień śmierci Kard. Stefana Wyszyńskiego: 22 maja 1981 r.)
Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św.
Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą niedzielę miesiąca.

1/ Elżbieta PACAK (Zelatorka)
2/ Dorota URBAŃSKA
3/ Maria SZCZEPAŃSKA
4/ Irena TELESIEWICZ
5/ Małgorzata OSZMIAŃSKA
6/ Halina KUŚMIERCZYK
7/ Jadwiga WOJCIECHOWSKA
8/ Bogumiła PALIWODA
9/ Zofia ZDANOWICZ
10/ Regina KOWALCZYK
11/ Irena CEGIEŁKA
12/ Anna WANAGO
13/ Beata FRANCZAK
14/ Bogumiła STASIAK
15/ Stanisław STASIAK
16/ Leokadia MANIECKA
17/ Helena KOWAL
18/ Zofia WANAGO
19/ Apolonia KURKUL
20/ Helena GALA

 

ROZPISKA  TAJEMNIC  RÓŻAŃCOWYCH

grudzień 2020 r. – grudzień 2021 r.

Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą niedzielę miesiąca.

Początek Różańca: „Wierzę w Boga” oraz „3 razy Zdrowaś Maryjo” odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 1 Tajemnicę Radosną; zakończenie Różańca: „Pod Twoją obronę” odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 5 Tajemnicę Chwalebną.

NR IMIĘ  i  NAZWISKO XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Dorota URBAŃSKA 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B
2 Maria SZCZEPAŃSKA 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B
3 Irena TELESIEWICZ 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B
4 Małgorzata OSZMIAŃSKA 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch
5 Halina KUŚMIERCZYK 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch
6 Jadwiga WOJCIECHOWSKA 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch
7 Bogumiła PALIWODA 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch
8 Leokadia MANIECKA 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch
9 Helena KOWAL 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R
10 Zofia WANAGO 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R
11 Zofia ZDANOWICZ 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R
12 Regina KOWALCZYK 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R
13 Apolonia KURKUL 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
14 Helena GALA 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
15 Elżbieta PACAK 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
16 Irena CEGIEŁKA 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
17 Anna WANAGO 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
18 Beata FRANCZAK 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
19 Stanisław STASIAK 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R 1B
20 Bogumiła STASIAK 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B

R – Tajemnice Radosne
B – Tajemnice Bolesne
Ś – Tajemnice Światła
Ch – Tajemnice Chwalebne

 

Róża św. Maksymiliana Kolbe w Zębowie:
(Uroczystość Patronalna: 14 sierpnia)
Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św.
Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą niedzielę miesiąca.

1/ Halina KLIMAS
2/ Justyna KUBIŚ
3/ Jadwiga PARNICKA
4/ Stanisława PARNICKA
5/ Marianna CICHA
6/ Dorota NAWROCKA
7/ Teresa MAZUR
8/ Leszek MAZUR
9/ Maria KOBZDEJ
10/ Halina BORKOWSKA
11/ Cecylia SAK
12/ Maria WINIARSKA
13/ Mariusz MACHELSKI
14/ Karolina BANASIK
15/ Alicja RYSZKO
16/ Marta BURSZTYNOWICZ
17/ Leszek ZDYB
18/ Urszula KALINOWSKA
19/ Barbara KOWAL
20/ Henryk KOWAL

 

ROZPISKA  TAJEMNIC  RÓŻAŃCOWYCH

grudzień 2020 r. – grudzień 2021 r.

Zmiana tajemnic różańcowych na dany miesiąc i zmiana intencji na dany miesiąc następuje w pierwszą niedzielę miesiąca.

Początek Różańca: „Wierzę w Boga” oraz „3 razy Zdrowaś Maryjo” odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 1 Tajemnicę Radosną; zakończenie Różańca: „Pod Twoją obronę odmawia osoba, która w danym miesiącu odmawia 5 Tajemnicę Chwalebną.

NR IMIĘ  i  NAZWISKO XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Halina KLIMAS 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B
2 Justyna KUBIŚ 2R 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B
3 Jadwiga PARNICKA 3R 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B
4 Stanisława PARNICKA 4R 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch
5 Marianna CICHA 5R 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch
6 Dorota NAWROCKA 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch
7 Teresa MAZUR 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch
8 Leszek MAZUR 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch
9 Maria KOBZDEJ 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R
10 Halina BORKOWSKA 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R
11 Cecylia SAK 1B 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R
12 Maria WINIARSKA 2B 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R
13 Mariusz MACHELSKI 3B 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
14 Karolina BANASIK 4B 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
15 Alicja RYSZKO 5B 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
16 Marta BURSZTYNOWICZ 1Ch 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
17 Leszek ZDYB 2Ch 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
18 Urszula KALINOWSKA 3Ch 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R
19 Barbara KOWAL 4Ch 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R 1B
20 Henryk KOWAL 5Ch 1R 2R 3R 4R 5R 1B 2B

R – Tajemnice Radosne
B – Tajemnice Bolesne
Ś – Tajemnice Światła
Ch – Tajemnice Chwalebne

 

 

INTENCJE  WSPÓLNOTY  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA  NA  ROK  2020 / 2021

maj 2020

papieska:
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.
diecezjalna:
Aby Pan uzdolnił młodych do właściwego rozeznania powołania swojego życia.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

czerwiec 2020

papieska:
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił rolnikom naszej Diecezji i uchronił nas od suszy.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

lipiec 2020

papieska:
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił wypoczywającym, pielgrzymującym i odprawiającym rekolekcje.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

sierpień 2020

papieska:
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodzinami.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił pracodawców i pracowników oraz zachował ich przed utratą pracy.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

wrzesień 2020

papieska:
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił pielgrzymom nawiedzającym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Skrzatuskiej.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

październik 2020

papieska:
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił misjonarzy naszej Diecezji.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

listopad 2020

papieska:
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił wszystkich, którzy leczą i pielęgnują chorych oraz dał zdrowie chorym.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

grudzień 2020

papieska:
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił małżonkom i rodzinom.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

styczeń 2021

papieska:
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim braterstwie z braćmi i siostrami innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił wszystkich wsłuchujących się w głos Ducha Świętego w czasie trwającego Synodu Diecezjalnego.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

luty 2021

papieska:
Módlmy się za kobiety, które są ofiarami przemocy, aby społeczeństwo brało je w obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił biskupów i księży naszej Diecezji.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

marzec 2021

papieska:
Módlmy się abyśmy głęboko przeżyli Sakrament Pojednania, tak by na nowo odczuć nieskończone Miłosierdzie Boże.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił młodych i pozwolił im żyć pełnią wiary.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

kwiecień 2021

papieska:
Módlmy się za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się w kryzysie.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił Wspólnotę Żywego Różańca w naszej Diecezji.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

maj 2021

papieska:
Módlmy się, aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed niebezpieczeństwami.
diecezjalna:
Aby Pan błogosławił powołanych do kapłaństwa w naszej Diecezji.
parafialna:
W intencji dzieci – o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.