Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 22 Niedziela Zwykła 28 sierpnia 2022 r.

Jezus zaprasza nas do właściwej oceny naszego miejsca w Kościele i w społeczeństwie. Budowanie tożsamości chrześcijańskiej na czymkolwiek innym niż Słowo Boga prowadzi na manowce. Prośmy o dar pokory i patrzenia na życie w świetle Ewangelii.

 

 

1. Dniem naszego Patrona rozpoczynamy 22 Tydzień Zwykły w Liturgii Kościoła.
Dziękuję wszystkim, którzy adorowali Pana Jezusa przed Mszą Św.

 

2. Kończy się sierpień – miesiąc dobrowolnej abstynencji, – dziękuję wszystkim, którzy podjęli to wyzwanie i złożyli swój dar miłości.

 

3. KANCELARIA PARAFIALNA czynna w środę od godz. 19.oo.

 

4. W czwartek rozpoczyna się miesiąc wrzesień i nowy Rok Szkolny i Katechetyczny. Niech dobry Bóg błogosławi wszystkim nauczycielom i uczniom, niech obdarza swoją mądrością i radością.

Najbliższy czwartek to Pierwszy Czwartek Miesiąca; od godz. 16.oo w Sycewicach Adoracja Najświętszego Sakramentu (w czasie adoracji okazja do spowiedzi); o godz. 17.oo Msza Św.; po Mszy Nabożeństwo Pierwszoczwartkowe.

1 września przypada Rocznica Poświęcenia Kościoła w Pałowie.

W czwartek powracamy do naszego wspólnego, parafialnego –  internetowego – czytania Pisma Świętego. Zapraszam na godz. 20.4o.

 

5. Najbliższy piątek to Pierwszy Piątek Miesiąca; od godz. 16.oo okazja do spowiedzi pierwszo piątkowej; o godz. 17.oo Msza Św. Szkolna, na którą zapraszam wszystkich uczniów i nauczycieli; po Mszy Nabożeństwo Pierwszopiątkowe.

 

6. Najbliższa sobota to Pierwsza Sobota Miesiąca; od godz. 9.oo odwiedziny chorych; o godz. 16.15 spotkanie formacyjne Żywego Różańca sycewickiej Róży, której patronuje św. Jan Paweł II; o godz. 17.oo Msza Św.; po Mszy Nabożeństwo Pierwszosobotnie.

Spotkanie Róż Różańcowych w Zębowie i Pałowie w przyszłą niedzielę po Mszy.

 

7. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 13.oo w Sycewicach modlić się będziemy o Boże błogosławieństwo na nowy Rok Szkolny i Katechetyczny oraz poświęcimy przybory szkolne.

Spotkanie Rady Parafialnej w przyszłą niedzielę o godz. 19.oo na plebanii.

 

8. W przyszłą niedzielę – 4 września odbędzie się Marsz dla Jezusa. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 13.oo w Sanktuarium św. Józefa, którą odprawi ks. Biskup Krzysztof Zadarko. Po Mszy Św. wierni w korowodzie przejdą ulicami naszego miasta pod kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie nastąpi zakończenie marszu. 

 

9. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę, na pranie oraz za przygotowanie kościoła na Niedzielną Eucharystię.

SYCEWICE:
28 sierpnia 2022 r.
Zofia SZCZEPANIAK, Danuta IWANOWSKA, Katarzyna CIEŚLAK
4 września 2022 r.
Agata SOWIRKO, Lidia JACHIMOWSKA, Magdalena TOMASZEWSKA

ZĘBOWO:
28 sierpnia 2022 r.
Andżelika BORKOWSKA, Natalia BORKOWSKA
4 września 2022 r.
Irena PRZYBYLSKA, Mirosław SUDOŁ

PAŁOWO:
28 sierpnia 2022 r.
Katarzyna KOCIENIEWSKA, Bożena SZCZEPANEK
4 września 2022 r.
Jolanta GOŁOJUCH, Wiesława KAMIŃSKA

 

10. Tekst protestu w związku z administracyjną kontrolą interwencyjną Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Słupsku w sprawie skargi na bijące dzwony (kuranty) w naszym kościele w Sycewicach.

POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA
DELEGATURA  w  SŁUPSKU
ul. Kniaziewicza 30; 76 – 200 Słupsk

P R O T E S T

W związku z administracyjną kontrolą interwencyjną Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Słupsku w sprawie skargi na bijące dzwony (kuranty) w naszym kościele w Sycewicach o godz. 12.oo (Anioł Pański), 15.oo (Godzina Miłosierdzia) i 21.oo (Apel Jasnogórski), która przeprowadzona była 8.08.2022 r., my mieszkańcy Sycewic i okolicznych wiosek należących do Parafii p.w. św. Jana Bosko w Sycewicach i jednocześnie Obywatele Gminy Kobylnica i Powiatu Słupskiego, stanowczo protestujemy przeciw administracyjnym działaniom zmierzającym do zakazu używania dzwonów (kurantów) we wspomnianych wyżej godzinach w naszej świątyni.

Wolność sumienia i religii stanowi jedno z podstawowych praw człowieka, gwarantowane zarówno w Konstytucji RP, jak i w szeregu aktów prawa międzynarodowego. W polskich realiach ustrojowych ściśle związane z nią są także zasady instytucjonalnych relacji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Kościołami i Związkami Wyznaniowymi.

Wśród nich znajduje się zasada autonomii i niezależności wspólnot konfesyjnych, której istotnym komponentem jest pozostawanie poza zakresem uprawnień władz państwowych kwestii regulowania zasad sprawowania kultu religijnego, w tym użycia dzwonów.

Ustawodawca nie wprowadził żadnych regulacji prawnych wprost zakazujących czy ograniczających używanie dzwonów oraz urządzeń nagłaśniających wykorzystywanych w ramach sprawowania kultu religijnego przez związki wyznaniowe, zwłaszcza o uregulowanej sytuacji prawnej.

Bicie dzwonów kościelnych to zwyczaj towarzyszący wiernym od niepamiętnych czasów. Jest ono symbolem zjednoczenia wiernych, jak również przypomnieniem
i nawoływaniem do sprawowania kultu – modlitwy osobistej, – o określonych godzinach, do której jako katolicy jesteśmy zobowiązani.

Czujemy się mobbingowani i „terroryzowani” przez jednostki oraz jest to próba ograniczania naszych praw religijnych.

 

Parafianie Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jana Bosko w Sycewicach
wraz z Radą Parafialną i Proboszczem Parafii

————————————————————————————————————————————-

 

 

11. Wszelkich Bożych łask życzę Solenizantom i Jubilatom tygodnia.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzę, abyśmy pokornie i przez pryzmat Ewangelii patrzyli na życie.

 

 

 

 

 

 

ks. Piotr RATAJCZAK proboszcz