Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – Dzień Patrona Parafii – Niedziela Pomocy Misjom – 2 Niedziela Wielkiego Postu – 25 lutego 2024 r.

z  MYŚLI  św. JANA  PAWŁA II

Uzdrówcie rany przeszłości miłością.
Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania.

 

1. Niedzielą Patrona Parafii oraz pomocy Misjom rozpoczynamy 2 Tydzień Wielkiego Postu.

Zbiórka do puszki ofiar na Krajowy Fundusz Misyjny.

Podczas Mszy o godz. 14.oo – poświęcenie książeczek dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii.

 

2. WIELKOPOSTNE NABOŻEŃSTWA  PASYJNE:
DROGA  KRZYŻOWA: w Zębowie we wtorki po Mszy Św.; w Pałowie w środy po Mszy Św.; w Sycewicach w piątki po Mszy Św.
GORZKIE  ŻALE  w  NIEDZIELE: w Zębowie i w Pałowie przed Mszą Św.; w Sycewicach po Mszy o godz. 14.oo z Kazaniem Pasyjnym (Msza o 14.oo bez kazania).

[SYCEWICE i ZĘBOWO]: Przez cały Wielki Post – zbiórka ofiar do puszki na kwiaty do Bożego Grobu.

 

3. W czwartek w Sycewicach od godz. 16.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

4. Najbliższy piątek to Pierwszy Piątek Miesiąca: okazja do spowiedzi od godz. 16.oo; o godz. 17.oo Msza Św. Szkolna.

 

5. Najbliższa sobota to Pierwsza Sobota Miesiąca: o godz. 16.15 – Zmiana Tajemnic i Spotkanie Formacyjne Róży w Sycewicach; o godz. 17.oo Msza Św. z intencjami Żywego Różańca.

W najbliższą sobotę nie będzie odwiedzin chorych. Chorych odwiedzę przed Świętami w sobotę 23 marca.

Zmiana Tajemnic i Spotkanie Formacyjne w Zębowie i Pałowie w przyszłą niedzielę. Pół godziny przed Mszą Św. Modlitwa Różańcowa prowadzona przez Zelatorów.
[W Różach w Zębowie i Pałowie brakuje po 1 osobie].

 

6. [PAŁOWO]: Ze względu na powiększające się grono chętnych rodzin, które chcą przynależeć do Kręgów Matki Bożej Pielgrzymującej, od marca zostanie utworzony 2 Krąg przy kościele w Pałowie. Zachęcamy i zapraszamy następne rodziny – szczególnie z Pałowa i Nosalina – by dołączyć do tego nowego Kręgu.

 

7. Tak, jak w ubiegłym roku, zapraszam wszystkich Parafian do naszej Parafialnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej po Kapliczkach i Krzyżach rozmieszczonych na terenie naszej Parafii. Krzyże z numerami stacji Drogi Krzyżowej zostały od ubiegłego roku. Udamy się więc na tę Drogę Krzyżową według ubiegłorocznego planu. Przejeżdżać będziemy samochodami. Termin: sobota 16 marca od godz. 9.oo. Rozpoczęcie w Sycewicach przed kościołem.

Kto chciałby indywidualnie taką Drogę Krzyżową odprawić – w przyszłą niedzielę wyłożę propozycje rozważań i plan trasy.

 

8. Zapraszam również na nasze Parafialne Internetowe Spotkania Biblijne, które odbywają się od wtorku do piątku od godz. 20.3o do godz. 20.5o.

 

9. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę oraz za przygotowanie kościoła na Niedzielną Eucharystię.

SYCEWICE:
25 lutego 2024 r.
Małgorzata GRODZKA, Iwona KNUT, Piotr ŻULIŃSKI
3 marca 2024 r.
Katarzyna DZIWISZ, Barbara ZDYB, Jolanta MARCINIAK

ZĘBOWO:
25 lutego 2024 r.
Barbara i Krzysztof MAJERSCY,
3 marca 2024 r.
Danuta PIETRANIAK, Justyna ŚWIGOŃ

PAŁOWO:
25 lutego 2024 r.
Alina NESTORUK, Jolanta SOBIESZYŃSKA
3 marca 2024 r.
Małgorzata i Ewa KOWAL

 

10. APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI  EPISKOPATU  POLSKI  – Abp. Stanisława GĄDECKIEGO – o  MODLITWĘ  i  POST  w  INTENCJI  OJCZYZNY:

Patrząc na życie społeczne w naszym kraju trudno nie ulec wrażeniu, że jesteśmy widzami, albo też uczestnikami walki jak gdyby „dwóch plemion”. Nie jest jasne, jak do tego doszło. Nie chodzi wszak o dwie różne grupy etniczne, ani nawet o podział postkomunistyczny. Można by odnieść wrażenie, że istotą sporu są przede wszystkim partyjne interesy głównych partii politycznych, które budują emocje społeczne prowadzące do rozbicia poczucia wspólnoty narodowej. Ów spór toczy się – niestety – na pograniczu szacunku dla Konstytucji Rzeczypospolitej. W tej sytuacji, pragnę gorąco zachęcić wszystkich do modlitwy i postu w intencji naszej Ojczyzny.
Nie chcę jednak zabierać głosu w toczącym się sporze politycznym. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na zewnętrzne jego uwarunkowania, które sprawiają, że sprawę przyszłości Ojczyzny wszyscy musimy potraktować dziś niezwykle poważnie. Wyzwania, jakie przychodzą zarówno ze Wschodu, gdzie toczy się wojna, jak i z Zachodu, gdzie obserwujemy poważne zmiany kulturowe oraz dążenie do przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo, stawiają dziś pytanie o niepodległość Polski. Nie możemy stać się pokoleniem, które przejdzie do historii jako to, które – podobnie jak nasi ojcowie w XVIII w. – doprowadziło do upadku polskiej państwowości. Aby uniknąć tego ryzyka nie możemy na naszych rodaków patrzeć jak na wrogów; nie możemy dopuścić do zwycięstwa ducha podejrzliwości i rozbicia narodowej wspólnoty.
Konstytucja RP z 1997 r. w swojej preambule przypomina nam o obowiązku troski o byt i przyszłość Ojczyzny. Przypomina także, że „my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski”, stanowimy wspólnotę. Wspólnota, tak jak jest zakreślona w Konstytucji, jest wspólnotą historii, kultury, a nade wszystko wspólnotą wartości.
Gdy w 1997 r. zawieraliśmy jako społeczeństwo konstytucyjny kompromis aksjologiczny wiele osób w Kościele katolickim w Polsce nie było z niego zadowolonych, gdyż – jak się wydawało – zawierał on zbyt wiele elementów aksjologii starego, komunistycznego systemu. Mam świadomość, że dzisiaj niektórzy Polacy nie są z niego zadowoleni, gdyż uznają, że zawiera zbyt wiele elementów nawiązujących do chrześcijańskiego dziedzictwa narodu. Jeśli chcemy przetrwać jako wspólnota, nie możemy w tym trudnym momencie otwierać zasadniczych sporów odnośnie do wartości konstytucyjnych. Nie jest to zatem czas na ideologiczną walkę. Nie jest to czas na populistyczne działania w rodzaju referendum w sprawie aborcji. Nie jest to czas na podważanie konstytucyjnej wartości małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny. Nie jest to również czas na wprowadzanie do systemu prawnego pojęcia tzw. mowy nienawiści, wykluczającego z debaty publicznej temat wyjątkowości instytucji małżeństwa, prawo dzieci do życia czy zgody na okaleczanie nastolatków.
Nie oznacza to, że o wartościach w ogóle nie powinno się rozmawiać. Bez rozmowy nie sposób ich wszak przekazać następnemu pokoleniu. Nie można jednak o nich dyskutować w duchu tzw. „kultury unieważnienia”, ponieważ jest to rozmowa o fundamencie, na którym wznosi się nasze państwo. Nie należy także – z uwagi na tzw. wydolność sfery publicznej – toczyć wszystkich ważnych sporów równocześnie.
Być może w tym momencie, aby obniżyć temperaturę konfliktu politycznego, konieczne będzie pewne uszczegółowienie niektórych przepisów Konstytucji w zakresie podziału władz i kompetencji poszczególnych organów. Pozwolę sobie jedynie przypomnieć słowa św. Jana Pawła II na temat poszanowania praworządności: „Rządy, które przestrzegają zasad praworządności akceptują w istocie ograniczenie swej władzy i strefy wpływów” (08.10.1988). Ponieważ ludzie mają skłonność do nadużywania władzy, w demokratycznym państwie prawnym konieczny jest podział władz i ich równoważenie się. Chodzi o to, aby jedna partia czy koalicja polityczna nie sprawowała pełni władzy w państwie – jak dzieje się w ustroju totalitarnym – lecz, aby niektóre instytucje władzy znajdowały się w pieczy sił opozycyjnych lub były w ogóle niezależne od jakichkolwiek partii politycznych. Temu celowi służy także konstytucyjnie zróżnicowany okres trwania kadencji poszczególnych organów państwa. Od strony formalnej oznacza to, że rządzący nie stoją ponad prawem, ale podlegają prawu. „Na tym właśnie polega zasada państwa praworządnego, w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi” (CA 44). „Istoty rządu – mówił premier Wincenty Witos, którego jubileusz obchodzimy w tym roku – nie stanowi komenda ani mocne gesty, dowodem siły nie jest gwałt i nadużycie, lecz autorytet oparty na prawie i woli narodu. Oklaski gapiów i zachwyt pochlebców mogą być komuś przyjemne, ale stanowią zarazem groźne ostrzeżenie”.
Nie jest moim zadaniem proponowanie konkretnych działań czy reform politycznych. Nie namawiam także do „okrągłego stołu”, ponieważ nie wszystkim w Polsce dobrze się on kojarzy. Namawiam jednak wszystkich polskich polityków do opamiętania, do spojrzenia na sprawy Ojczyzny z większą powagą, do zapomnienia o własnych pożytkach, aby móc uczciwie służyć naszym braciom i Ojczyźnie. Gra nie toczy się o to, która strona sporu ma rację, ale o bezpieczeństwo państwa.
Apeluję, aby wszyscy, którym drogie są losy Rzeczypospolitej, otworzyli serca i umysły na pojednanie; aby szukali możliwości rozwiązania konfliktów targających życiem politycznym poprzez negocjacje, bez odwoływania się do rozwiązań siłowych; aby przywrócono prawdziwy szacunek dla Konstytucji i opartych na niej przepisów prawa.
Jako naród mamy piękną, ponad tysiącletnią historię, której ważną kartą jest dziedzictwo Solidarności. „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi (…). A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. (…) Nie może być walka silniejsza od solidarności” – mówił w Gdańsku św. Jan Paweł II (12.06.1987). Dzięki tak rozumianej solidarności potrafiliśmy zmienić bieg historii Europy. Ale w naszych dziejach mamy także bolesną kartę utraty niepodległości. Tego błędu nie wolno nam powtórzyć. Bądźmy tym razem mądrzy przed
szkodą.
Zachęcam wszystkich Polaków do żarliwej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Szczera modlitwa łączy ludzi, a nie dzieli. Pomaga uwolnić się od egoizmu. Pozwala uspokoić emocje. Uodparnia przed manią wyższości. Mamy piękną tradycję modlitwy za Ojczyznę. Począwszy od kazań ks. Piotra Skargi, po Msze św. w intencji Ojczyzny sprawowane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Mamy piękną tradycję odmawiania różańca w intencji naszej ziemskiej Matki, Ojczyzny. Proszę o dołączenie do każdej osobistej modlitwy intencji o pojednanie między Polakami i pomyślność naszej wspólnej Ojczyzny.

Modlitwa za Ojczyznę przez przyczynę św. Andrzeja Boboli
Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.

 

Abp Stanisław GĄDECKI
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 19 lutego 2024 roku

 

11. Również na Stronie Głównej Parafialnej Strony Internetowej umieszczony jest link do Petycji: o wliczanie oceny z religii czy etyki do średniej ocen oraz utrzymania dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów.

 

12. W czasie Odwiedzin Duszpasterskich – Kolędy, niektórzy Parafianie pytali o Pismo Święte z dużą czcionką. Wydawnictwo Pallottinum wydało Biblię Tysiąclecia z dużą czcionką [N.T.-80 zł]. Chętnych zapraszam po Mszy do zakrystii.

 

13. Parafialna Pielgrzymka – termin: Od poniedziałku 15 kwietnia do piątku 19 kwietnia; na Jasną Górę, do Krakowa (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II), do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, do Wadowic, do Ludźmierza oraz do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego – na Święty Krzyż koło Kielc. [Koszt: (50 os.) 1000 zł.; przy zapisie wpłata 400 zł.]

 

14. KOMUNIKAT  KURII:
W poniedziałek 4 marca 2024 roku mija 1. rocznica Ingresu bp. Zbigniewa Zielińskiego do kościoła Katedralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie. Tego dnia o godz. 12.oo Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski będzie przewodniczył Mszy Św. dziękczynnej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. 

Biskup Zbigniew Zieliński 2 lutego 2023 roku, po przyjęciu przez Papieża rezygnacji Biskupa Edwarda Dajczaka, objął kanonicznie urząd Biskupa Diecezjalnego. Ingres do Katedry pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie odbył się 4 marca 2023 roku, a dzień później do Bazyliki Konkatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu.

Serdecznie prosimy wszystkich wiernych, duchownych i świeckich, o osobistą i wspólnotową modlitwę w intencji Biskupa Zbigniewa Zielińskiego.

 

Biskup Zbigniew Zieliński Administratorem Apostolskim Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
Informację w tej sprawie podała Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek:

  1. Przyjął rezygnację Arcybiskupa Andrzeja DZIĘGI z posługi Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego.
  2. Mianował Administratora Apostolskiego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej sede vacante w osobie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Zbigniewa ZIELIŃSKIEGO.

Warszawa, 24 lutego 2024 roku.

+ Antonio Guido Filipazzi
Nuncjusz Apostolski

—————————————–

Administrator Apostolski sede vacante (stolicy wakującej) mianowany jest przez Stolicę Apostolską, a jego urząd jest tymczasowy. Sprawuje władzę w imieniu Papieża i zapewnia zwyczajne zarządzanie Diecezją do czasu wyłonienia nowego Biskupa Diecezjalnego. Procedura wyłonienia nowego Biskupa Diecezjalnego rozpoczyna się wraz ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego.

—————————————–

15. Polecam GOŚCIA NIEDZIELNEGO a w nim: Wielkopostna Szkoła Modlitwy: Kim jest Ten, do Którego się modlę – o modlitwie wytrwałej; Mistrzowie drugiego planu – powołanie Monastyczne nie zawsze łączy się z kapłaństwem – jaką rolę odgrywają Bracia Zakonni we Wspólnotach Kościoła?

 

16. Z myśli św. Jana Pawła II.

 

17. Wielu Bożych łask życzę Solenizantom i Jubilatom tygodnia.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzę: abyśmy, na drodze wielkopostnych ćwiczeń, zostali umocnieni przez Słowo i Ciało Chrystusa.

 

 

 

 

 

 

 

ks. Piotr RATAJCZAK proboszcz