• RADA PARAFIALNA

    Rada Parafialna Sobór Watykański II uczy, że zadaniem kapłanów jest uświadamianie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby korzystali z ich rad i współpracy oraz z…

 • Caritas

  Zespół Parafialny CARITAS prowadzi swoją działalność w oparciu obowiązujący Statut Parafialnego Zespołu CARITAS. Działalność ta ukierunkowana jest na niesienie pomocy osobom potrzebującym, będącym w trudnej i ciężkiej sytuacji życiowej, czy też nie radzącym…

 • K.S.M.

  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży istnieje w naszej Parafii od września 2013 r.

 • L.S.O.

  Liturgiczna Służba Ołtarza jest wspólnotą, której działalność w parafii wyraża się przede wszystkim w posłudze podczas Mszy świętych, nabożeństw i innych celebracji. Poprzez swoją postawę, gesty, czytanie Słowa Bożego oraz spełnianie wielu funkcji…

 • ŻYWY RÓŻANIEC

  „Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.” św. Jan Paweł II 2.10.1988 r.