• Schola

  OPIEKUNKA SCHOLI: Małgorzata ŻUREK OBECNIE  DO  SCHOLI  NALEŻĄ: 1. Alicja ŻUREK 2. Zuzanna RYŻKO 3. Lilianna LASZKIEWICZ 4. Nikola SIUPA 5. Martyna MAŚLAK PRÓBY  SCHOLI:  środa; godz. 19.oo; plebania lub kościół   ZAPRASZAMY

 • RADA PARAFIALNA

    NAJBLIŻSZE  SPOTKANIE  RADY NIEDZIELA  4  września  2022 r.; godz. 19.oo (na plebani)   Rada Parafialna Sobór Watykański II uczy, że zadaniem kapłanów jest uświadamianie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność…

 • Caritas

  Zespół Parafialny CARITAS prowadzi swoją działalność w oparciu obowiązujący Statut Parafialnego Zespołu CARITAS. Działalność ta ukierunkowana jest na niesienie pomocy osobom potrzebującym, będącym w trudnej i ciężkiej sytuacji życiowej, czy też nie radzącym…

 • K.S.M.

  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży istnieje w naszej Parafii od września 2013 r.

 • L.S.O.

  Liturgiczna Służba Ołtarza jest wspólnotą, której działalność w parafii wyraża się przede wszystkim w posłudze podczas Mszy świętych, nabożeństw i innych celebracji. Poprzez swoją postawę, gesty, czytanie Słowa Bożego oraz spełnianie wielu funkcji…

 • ŻYWY RÓŻANIEC

  „Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.” św. Jan Paweł II 2.10.1988 r.