• Sycewice, 22 października 2023 r. Mieszkańcy Sycewic Przedstawiciel: Ryszard HENDRYK Adres do korespondencji: ul. Pogodna 3, 76-251 Sycewice   Rada Gminy Kobylnica Sz. P. Leon KIZIUKIEWICZ Przewodniczący Rady Gminy Kobylnica Wójt Gminy Kobylnica…