SPOTKANIA BIBLIJNE

 

ZAKOŃCZYLIŚMY  WSPÓLNE  PARAFIALNE  INTERNETOWE 

CZYTANIE  PISMA  ŚWIĘTEGO

PRZEZ  PONAD  2 LATA (23.02.2021 r. – 22.03.2023 r.) 

WCZYTYWALIŚMY  SIĘ  i  WSŁUCHIWALIŚMY  SIĘ  w BOŻE  SŁOWO.

PRZECZYTALIŚMY  WSPÓLNIE  CAŁE  PISMO  ŚWIĘTE.

TERAZ  BĘDZIEMY  OMAWIALI  POSZCZEGÓLNE  KSIĘGI  BIBLIJNE.

 

ZAPRASZAM  WSZYSTKICH 

NA  SPOTKANIA  BIBLIJNE

 

kliknij na poniższy link

DOŁĄCZ  DO  SPOTKANIA

Spotkania Biblijne odbywać się będą: 

we wtorki, środy, czwartki i piątki

w godzinach od 20.3o do 20.5o

(spotkanie kończy się błogosławieństwem)

 

 

 

MODLITWA  PRZED  STUDIUM  PISMA  ŚWIĘTEGO

 

Boże nasz, Panie światłości, Ty posłałeś na świat Twoje Słowo, Mądrość, która wyszła z Twoich ust.
Ty zechciałeś, aby objawiła Twoją Wolę, i przemówiła do Twojego Ludu przez Mesjasza Jezusa.
Postanowiłeś, aby sam Syn Twój, odwieczne Słowo w Tobie, stał się Ciałem i mógł zamieszkać wśród nas, zrodzony z Maryi i poczęty z Ducha Świętego.
Poślij teraz Ducha Świętego, aby dał mi serce zdolne do słuchania, aby pozwolił mi Go spotkać na tych Świętych Kartach i spraw, aby Słowo poczęło się we mnie.
Niech Twój Duch zdejmie zasłonę z mych oczu, niech mnie doprowadzi do pełni Prawdy, niech mi udzieli zrozumienia i wytrwałości.

Oddychaj we mnie Duchu Święty, abym o tym co święte myślał.
Pociągnij mnie Duchu Święty, abym to co święte czynił.
Rozpal mnie Duchu Święty, abym to co święte miłował.
Broń mnie Duchu Święty, abym świętości nigdy nie utracił.

O Duchu Święty Dawco daru Rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru Rady, kieruj mną.
O Duchu Święty Dawco daru Mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru Umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.

                                                                                                                            Amen.