PARAFIALNE INTERNETOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO

 

UWAGA

Proszę zwrócić uwagę na zmianę godziny naszego wspólnego czytania Pisma Świętego.

Początek 20.3o; zakończenie 20.5o.

 

ZAPRASZAM  WSZYSTKICH 

DO  WSPÓLNEGO  CZYTANIA  BIBLII

CZYTAMY  OBECNIE

NOWY  TESTAMENT 

 

kliknij na poniższy link

DOŁĄCZ  DO  SPOTKANIA

Wspólne czytanie odbywa się:

we wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty

w godzinach od 20.3o do 20.5o

(spotkanie kończy się błogosławieństwem)

 

 

 

MODLITWA  PRZED  LEKTURĄ  PISMA  ŚWIĘTEGO

 

Duchu Święty, ożywczy płomieniu miłości i prawdy!
Przystępuję do lektury Pisma Świętego.
Otwieram Świętą Księgę, przyzywam Twojej obecności, – Duchu Święty, – Który otwierasz serce i umysł na zrozumienie i przyjęcie świętego tekstu.
Proszę Cię o mocną wiarę, bez której Księga milczy.
Błogosławię Cię, Księgo Nadziei, dzięki której wiem, jak żyć i co czynić, by nie zasnąć w wierze i nie stracić widoku przechodzącego obok Pana.
Raduję się Tobą, Księgo Sensu, bo kiedy czytam Ciebie, to widzę Pana mojego życia, Który wskazuje drogę światła we mgle współczesnych dramatów.
Kocham Cię, Księgo Życiodajna.
Niech Twoje Słowo przenika mnie do szpiku kości, bym poruszony Twoją żywą literą odsłaniał w sobie i w innych wartość prawdziwego życia, które w Tobie ma początek i koniec.
Maryjo, Panno Słuchająca, pójdź ze mną po drogach świętej ziemi tekstów, które, prowadzą do bliskości Boskiego Wędrowca: Jezusa Chrystusa – Jedynego Zbawiciela świata.

                                                                                              Amen.