PARAFIALNE INTERNETOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO

 

ZAKOŃCZYLIŚMY  CZYTANIE  STAREGO  TESTAMENTU

NOWY  TESTAMENT  ZACZNIEMY CZYTAĆ

PO  MISJACH  ŚWIĘTYCH

WE  WTOREK  18  PAŹDZIERNIKA  2022 r.

 

Od 8 do 16 października 2022 r. przeżywać będziemy Parafialne Misje Święte.

W ramach przygotowania do Misji podejmujemy różne inicjatywy, które pomogą nam owocniej przeżyć czas Misji.

Jedną z takich inicjatyw jest wspólne przeczytanie całego Pisma Świętego – Starego i Nowego Testamentu.

Temu służą internetowe spotkania, w których można wziąć udział klikając na poniższy link

DOŁĄCZ  DO  SPOTKANIA

Spotkania te odbywają się:

we wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty

w godzinach od 20.4o do 21.oo

(spotkanie kończy się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem)

 

 

 

MODLITWA  PRZED  LEKTURĄ  PISMA  ŚWIĘTEGO

 

Duchu Święty, ożywczy płomieniu miłości i prawdy!
Przystępuję do lektury Pisma Świętego.
Otwieram Świętą Księgę, przyzywam Twojej obecności, – Duchu Święty, – Który otwierasz serce i umysł na zrozumienie i przyjęcie świętego tekstu.
Proszę Cię o mocną wiarę, bez której Księga milczy.
Błogosławię Cię, Księgo Nadziei, dzięki której wiem, jak żyć i co czynić, by nie zasnąć w wierze i nie stracić widoku przechodzącego obok Pana.
Raduję się Tobą, Księgo Sensu, bo kiedy czytam Ciebie, to widzę Pana mojego życia, Który wskazuje drogę światła we mgle współczesnych dramatów.
Kocham Cię, Księgo Życiodajna.
Niech Twoje Słowo przenika mnie do szpiku kości, bym poruszony Twoją żywą literą odsłaniał w sobie i w innych wartość prawdziwego życia, które w Tobie ma początek i koniec.
Maryjo, Panno Słuchająca, pójdź ze mną po drogach świętej ziemi tekstów, które, prowadzą do bliskości Boskiego Wędrowca: Jezusa Chrystusa – Jedynego Zbawiciela świata.

                                                                                              Amen.